1
Termenii și Condițiile comercializării produselor de către compania HYVA Romania S.R.L.
Articolul 1 - Obiectul Termenilor și Condițiilor
1. Acești Termeni și Condiții au fost formulați în conformitate cu prevederile art. 1650 și
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil - (denumită în continuare "Codul Civil") de către
compania HYVA ROMÂNIA S.R.L., având CUI: 23564335, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 6, B-
dul TIMIŞOARA Nr. 92, LOT 6, CLADIREA C11, CAMERA 16, SPATIU DE BIROURI CU O
SUPRAFATA DE 17,28 MP, Etaj 2, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. de înregistrare
J40/5307/2008 (denumit în continuare "HYVA") în calitate de operator al comerțului online desfăşurat
prin intermediul site-ului www.truck-components.ro (denumit în continuare " comerț "), în scopul de a
reglementa relațiile contractuale determinate de vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online,
ca urmare a comenzii lansate de client.
2. Acești Termeni și Condiții fac parte integrantă din Contractul de vanzare cumpărare (denumit și
ŢContractul de vanzare cumpărare "sau" Contractul "), încheiat între HYVA, în calitate de nzător și
client - persoana juridica, în calitate de cumpărător (denumit în continuare "Client"),părțile contractante
fiind ținute să respecte întru totul prezentele prevederi.
3. Contractul de cumpărare este încheiat prin comanda electronică plasade către client pe site-ul
www.truck-components.ro (denumit în continuare E-shop sau E-shop HYVA), ca urmare a acceptării
prezentelor condiții, respectiv Termenii și Condițiile HYVA.
4. Acești Termeni și Condiții sunt accesibili pe site-ul web al magazinului on-line, iar HYVA îsi
rezerva dreptul le revizuiască și/sau le modifice atunci când consideră că este necesar, fără o
notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recenversiune
a acestor prevederi. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului si de asemenea, pentru derularea în bune
condiţii a relatiilor contractuale, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.
Articolul 2 - Încheierea contractului
1. În cazul unei comenzi plasată pe E-shopul HYVA, prin completarea formularului de comandă,
Contractul se încheie în momentul confirmării comenzii Clientului (de către HYVA). Clientul are
2
posibilitatea de a verifica și, da este necesar, de a modifica comanda înainte de a fi trimisă spre
procesare.Făcând clic pe butonul "TRIMITEȚI COMANDA", comanda este trimisă. HYVA va trimite
Clientului o confirmare de primire a comenzii plasate. Confirmarea va fi transmisă prin e-mail la adresa
introdusă de Client în formularul de comandă din magazinul electronic. Informațiile furnizate în comandă
sunt considerate corecte de către HYVA și acuratețea acestora nu va fi verificade către HYVA sau de
către o terță parte. Întreaga responsabilitate pentru acuratețea informațiilor furnizate în formularul de
comandă aparține exclusiv Clientului.
2. În cazul în care HYVA nu confirmă Clientului primirea comenzii sau dacă HYVA nu contactează
Clientul pentru confirmare, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data plasării comenzii, Contractul
nu va fi considerat ca fiind încheiat, situație în care HYVA nu va avea nicio obligație față de Client.
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu o comandă. HYVA nu consideră în nici un moment o
comandă neconfirmată, ca având valoarea unui Contract. Preţul, modalitatea de plaşi termenul de plată
sunt specificate în comandă.
3. HYVA are dreptul să verifice conformitatea comenzii Clientului, cu privire la cantitatea de
bunuri, prețul de cumpărare, costurile de expediere, etc.. Verificarea comenzii se va face prin poștă
electroni, la adresa de e-mail sau prin apelarea Clientului la numărul de telefon specificat în comandă,
iar Clientul, în acest caz, trebuie confirme comanda. În caz contrar, comanda va fi considerată ca
nefiind plasata și nu va fi procesată spre livrare.
4. Clientul este de acord utilizeze mijloacele de comunicare la distanță atunci nd efectueaza
demersurile pentru încheierea Contractului de Cumrare sau pentru executarea acestuia. HYVA nu va
răspunde față de Client sau fata de o terță parte, pentru orice eroare în transmiterea datelor de la Client
către HYVA sau invers, sau pentru orice costuri suportate de Client în legătură cu utilizarea mijloacelor
de comunicare la distanță. Costul pentru plasarea comenzii prin utilizarea mijloacelor de comunicare la
distanță (telefon, internet etc.) revine în întregime Clientului. HYVA pune la dispoziția Clienților numere
de telefon cu tarif normal, în conformitate cu tariful practicat de serviciul de telecomunicații pe care
Clientul îl utilizează. Numerele de telefon sunt mentionate pe webiste, în secţiunea Contact”, fiind
apelabile in intervalul luni - vineri, intre orele 8.00 17.00.
5. Clientul înțelege și accepfaptul că toate ofertele afișate în magazinul electronic sunt disponibile
în limitele stocului, HYVA nefiind obligată încheie Contractul de Cumpărare sau sa îl încheie pentru
toate bunurile ce au facut obiectul comenzii plasate, în cazul in care o parte dintre bunuri sau toate
bunurile nu se află pe stoc,chiar dacă Clientul a plasat deja comanda. În aceasta situaţie, Vânzătorul îşi
3
rezervă dreptul de a-l contacta pe Client prin e-mail şi de a-i comunica termenul de livrare pentru
produsele neexistente pe stoc în momentul plasării comenzii. Daca Clientul acceptă acest termen de
livrare, Contractul de Cumpărare se consideră încheiat.
Articolul 3 - Prețul bunurilor și termenii de plată
1. Prețul bunurilor poate fi plătit după plasarea comenzii în E-shopul HYVA, în modul următor:
1. prin transfer bancar, în contul bancar indicat de HYVA, in procesul de plasare a comenzii;
sau
2. în numerar, prin ramburs, odată cu livrarea bunurilor prin intermediul transportatorului
(curierului) la locul specificat de Client în comandă;
3.sau în numerar, la biroul de ridicare HYVA ROMÂNIA S.R.L., din str.Ithaca nr.730, Bolintin
Deal, jud. Giurgiu, în cazul colectarii personală a mărfurilor comandate.
2. Clientul cunoaște și acceptă faptul toate prețurile produselor individuale ce se regăsesc în E-
shopul HYVA sunt exprimate în lei şi conțin cota de TVA aplicabilă. Magazinul electronic conține, de
asemenea, informații privind costul livrării bunurilor. Informațiile privind costurile aferente livrării
produselor menționate în E-shop sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul
României. În cazul în care Clientul va solicita livrarea pe teritoriul altui stat, HYVA îsi rezervă dreptul de
a confirma comanda plasata şi de a comunica Clientului prin e-mail, costurile de livrare, contractul
considerându-se încheiat doar ulterior comunicării acceptului, de către Client.
3. HYVA își rezervă dreptul de a aduce orice modificări atât ofertei de mărfuri comercializate, cât
și prețurilor listate în E-shop. HYVA nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau
afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini ale produselor, etc. În eventualitatea în care
preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau
afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, vanzatorul îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului
produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile sunt
prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită
modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători / vânzător.
Valoarea maximă a obligaţiilor Societăţii, faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării
4
necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv, sumele
reprezentând valoarea produselor livrate necorespunzător sau nelivrate.
4. În cazul în care Clientul plătește prețul de cumrare al bunurilor și costurile aferente livrării
bunurilor înainte de livrarea acestora, Clientul primește o chitanță pentru plata prului de cumpărare, în
format electronic, la adresa de e-mail indicată în comandă sau în contul de utilizator.
5. Împreună cu prețul bunurilor, Clientul este obligat să plătească HYVA și costurile aferente
livrării bunurilor, la valoarea conveni, afisata în cadrul procesului de plasare a comenzii. Cu excepția
cazului în care se specifică altfel, prin preț de achiziție se înțelege și costul asociat livrării bunurilor.
Vânzătorul nu percepe nicio altă taxă suplimentară Clientului, la cumpărarea produsului.
6. HYVA va emite Clientului o factură fiscală pentru plățile efectuate în baza Contractului de
cumpărare. Factura include, în special, numărul de ordine care identifică factura în mod unic și data
facturii, denumirea vânzătorului și cea a clientului, specificarea tipului și numărului de articole, prețul de
cumpărare, cota TVA aplicabilă, data scadenței prețului de cumpărare, numărul contului vânzătorului și
simbolul variabil, prețul transportului, dacă este convenit, precum şi orice alte informații obligatorii
potrivit legii.
7. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, în Contractul de cumrare sau în aceste Termene
și condiții, prețul de achiziție și costurile convenite aferente livrării, sunt ptibile în numerar, în
conformitate cu legislaţia aplicabilă, în momentul predării bunurilor către Client, în cazul mărfurilor
livrate la punctul de livrare indicat de către Client în comandă, precum și în cazul în care nu s-a convenit
ca mărfurile fie plătite în avans. În situația în care părțile convin ca plata fie făcută înainte de
livrarea bunurilor n avans), aceasta se face în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data confirmarii
comenzii de către HYVA, în conformitate cu acești Termeni și Condiții. În cazul plății prin transfer
bancar, prul de achiziție este considerat a fi fost plătit în momentul în care a fost creditat contul bancar
indicat de HYVA.
Articolul 4 - Termenii de livrare
1. Bunurile vor fi livrate Clientului în conformitate cu metoda pe care acesta o alege nd plasează
comanda în E-shop.
5
2. În situația în care se optează pentru colectarea personală a mărfurilor comandate, de la biroul de
ridicare indicat în confirmarea comenzii, Clientul este obligat aștepte comunicarea de către HYVA a
unui e-mail de confirmare mărfurile comandate sunt gata de preluare. Produsele comandate vor fi
disponibile pentru a fi ridicate de la biroul de ridicare, timp de maxim 2 (doua) zile lucrătoare de la data
trimiterii e-mailului de confirmare cu privire la posibilitatea preluării acestora. În cazul în care Clientul nu
a ridicat bunurile în acest termen, Comanda este considerată a fi nerealizată și nu va fi luată în
considerare. HYVA este obligată returneze prețul de cumpărare în contul bancar din care a fost plătit
prețul de cumpărare, în decurs de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data expirarii termenului
mentionat mai sus, de 2 (doua) zile lucrătoare.
3. În cazul în care s-a optat pentru plata în avans, HYVA nu este obligalivreze bunurile decât
dacă a fost plătit prețul bunurilor.
4. Transferul riscului de deteriorare a bunurilor apare, în cazul colectării personale a bunurilor din
incinta biroului de ridicare HYVA, la momentul preluării bunurilor de către client. În cazul livrării
bunurilor către client, prin orice serviciu de poștă sau curierat, incluzând dar fără a se limita la Fan
Courier Express, Urgent Courier, Balcan Express Courier, riscul de deteriorare a bunurilor se transferă la
momentul preluării mărfurilor de către serviciul de poștă, curier, pentru livrarea acestora către Client. În
momentul preluării pachetului, clientul are obligaţia de a verifica integritatea acestuia. Dacă pachetul este
avariat şi nu este anexat un proces - verbal, semnat si de Vânzător, în care să se consemneze acest aspect,
clientul are dreptul refuze primirea pachetului. În cazul în cumpărătorul decide primeasca coletul,
chiar dacă acesta este avariat şi fără a fi însoţit de procesul verbal meioat mai sus, o va face pe propria
raspundere. Pentru formularea de eventuale reclamaţii ulterior, clientul are obligaţia de a păstra bonul
predat de curier, odata cu coletul.
Articolul 5 - Responsabilitatea pentru executarea defectuoasă. Condiții de garanție
1. Drepturile și obligațiile părților privind garanția HYVA pentru defecte, inclusiv răspunderea
HYVA, sunt reglementate de legislația română aplicabilă. Produsele cumpărate prin intermediul E-shop,
beneficiază de garanţie, după cum urmează: 12 luni de la data vânzării, pentru piesele originale, cu
excepţia produselor care fac parte din categoria consumabilelor: filtre, furtunuri, garnituri, etcAstfel,
fiecare livrare va fi însoţită de certificat de garanţie.
6
2. HYVA garantează Clientului că, în momentul în care acesta a preluat bunurile, produsele
comercializate de către HYVA:
1.au proprietățile pe care părțile le-au negociat și, în absența unui astfel de acord, caracteristicile
descrise de HYVA,
2.sunt adecvate scopului pentru care se utilizează, potrivit descrierii HYVA sau scopului în care
bunurile de acest tip sunt utilizate în mod normal.
3. HYVA nu va răspunde pentru defectele bunurilor comercializate, în situația în care Clientul știa
mărfurile au avut un defect înainte ca acestea fie preluate și a acceptat deficiențele respective sau
dacă Clientul a cauzat el însuși defectul. HYVA nu este responsabilă pentru defectele rezultate din uzura
normaa bunurilor sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
4. Clientul este îndreptățit invoce dreptul privind repararea defectului care apare la bunurile
comercializate, în termen de 12 (douasprezece) luni de la primirea bunurilor. Dacă mărfurile au fost
livrate către Client în baza Contractului de Vanzare Cumpărare, perioada de garanție începe să curgă de la
livrarea mărfurilor la locul specificat în comandă sau în cazul în care se optează pentru colectarea
persona, de la momentul ridicarii marfurilor de catre Client, de la punctul de lucru al HYVA
ROMÂNIA S.R.L., din str. Ithaca nr.730, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, cod postal 087015.
5. În cazul în care Clientul beneficiază de drepturi de reparație, înlocuire sau despăgubire rezultate
dintr-o execuție defectuoasă a obligației vânzătorului, HYVA îi va confirma dreptul de a revendica acest
drept, precum, precum și durata operaţiunii de reparație sau înlocuire a bunului.
6. În cazul în care HYVA execută defectuos obligațiile asumate și dacă există o încălcare
substanțială a contractului de vanzare cumpărare, Clientul are dreptul la următoarele remedii:
1. livrarea de bunuri, fără defecte, sau livrarea bunurilor lipsă,
2. repararea bunurilor,
3. o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare,
4. retragerea din Contractul de Vanzare Cumparare.
7. Clientul va informa HYVA cu privire la remediul pe care îl alege, imediat după notificarea
defectului. Clientul nu poate modifica opțiunea deja exprimată, fără acordul HYVA. Acest lucru nu se
aplică în cazul în care Clientul a solicitat repararea unui defect care se va dovedi a fi ireparabil. În cazul în
7
care HYVA nu reușește să remedieze defectele într-un termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data
la care cumpărătorul după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a
predat produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta, pe baza unui document de predare -
preluare sau HYVA a notificat Clientului că defectele nu vor fi remediate, Clientul poate solicita o
reducere rezonabilă din prețul de achiziție sau rezoluțiunea contractului.
8. În cazul în care Clientul semnalează de îndată executarea defectuoaa obligațiilor asumate de
HYVA și dacă este o încălcare minoră a Contractului de Cumrare, acesta are dreptul de a solicita
înturarea defecțiunii sau de a solicita o reducerere rezonabilă din prețul de achiziție.
9 În cazul în care clientul constată defecțiuni la bunuri, trebuie le sesizeze companiei HYVA
România S.R.L. pe cale electronică, prin e-mail, la adresa: info@hyva.ro sau în scris, trimițând o
scrisoare către Punctul de lucru al HYVA, imediat după identificarea defecțiunilor. Bunurile reclamate
sunt trimise de către Client prin intermediul serviciului poșta / de curierat, la adresa Punctului de lucru
al HYVA, din str. Ithaca nr.730, Bolintin Deal, jud. Giurgiu, cod postal RO-087015.
Articolul 6 - Retragerea din contractul de cumpărare încheiat prin intermediul E-shop
1. Clientul are dreptul se retragă din Contractul încheiat prin intermediul E-shopului, fără a da
niciun motiv și fără a suferi nicio sancțiune, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data primirii
mărfurilor, de catre client sau o alta terta parte, indicata de acesta, retragerea din Contract fiind trimi
către HYVA în scris, prin scrisoare, către Punctul de lucru al HYVA din str. Ithaca nr.730, Bolintin
Deal, jud. Giurgiu, cod postal RO-087015 sau prin e-mail, la adresa: info@hyva.ro
2. În cazul retragerii din Contract, Clientul este obligat trimită bunurile pe care le-a primit de la
HYVA la la punctul de lucru al HYVA fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 (paisprezece)
zile de la data retragerii. Clientul suportă costul returnării Bunurilor. HYVA nu va accepta plata rambrus
a costurilor de livrare, determinate de restituirea bunurilor.
3. Bunurile care sunt returnate la HYVA la încetarea contractului vor fi returnate de către Client fără
a fi fost folosite, nedeteriorate și complete, cu toate accesoriile, astfel cum au fost furnizate de către
HYVA, însoţite de o copie a chitanţei sau a ordinului de plată, care atestă achitarea preţului.
4. În cazul retragerii din Contractul de Cumpărare, HYVA va returna Clientului, fără întârziere
nejustificată, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care HYVA primește notificarea
8
retragerii Contractului, prețul de achiziție plătit, inclusiv costurile de livrare, care au fost acceptate de
Client în baza Contractului de Cumpărare, în aceeași modalitate folosită de Client pentru plată.
5. Clientul va răspunde față de HYVA pentru deprecierea valorii bunurilor care a apărut ca urmare a
uzurii, precum și a manipulării acestor bunuri în mod neadecvat, raportat la natura și proprietățile
acestora. Prin urmare, dacă mărfurile returnate sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate, HYVA are
dreptul de a primi despăgubiri de la Client.
6. Clientul recunoaștenu este posibi retragerea din Contractul de Cumpărare, în special în cazul
unui contract de livrare de bunuri negociat și/sau modificat conform dorințelor Clientului sau ale
împuternicitului acestuia, precum și în cazul în care bunurile au fost livrate în ambalaje sigilate, pe care
Clientul le-a desigilat și, din motive de igienă, bunurile nu pot fi returnate astfel încât respecte toate
condițiile și standardele necesare.
Articolul 7 - Alte prevederi
1. HYVA are dreptul de a compensa în mod unilateral creanțele sale față de Client, printr-o
notificare scrisă, transmisă Clientului în acest sens. Clientul nu are dreptul să compenseze în mod
unilateral pretențiile sale împotriva HYVA.
Articolul 8 - Dispoziții finale
1. Contractul încheiat poate fi modificat sau completat numai în formă scrisă, caz în care se va lua în
considerare comunicarea prin e-mail sau fax, cu excepția cazului în care părțile la Contractul de
Cumpărare nu au convenit altfel. Orice astfel de modificare a acordului va fi confirmată de cealaltă parte
contractan. În cazul în care părțile convin adauge sau modifice Contractul prin telefon, acestea
sunt obligate să confirme acest lucru, în scris, în termen de cel mult trei (3) zile lucrătoare.
2. Prin transmiterea unei comenzi către HYVA, Clientul confirmă a luat cunoștință de acești Termeni
și Condiții, este de acord cu aceștia în forma valabilă în momentul trimiterii comenzii către HYVA, și
totodata, confirmă faptul îi acceptă și aderă la aceștia. În cazul în care Termenii si Condiţiile se
modifică după plasarea comenzii, HYVA va informa Clientul, prin e-mail, despre modificările
intervenite. În cazul în care Clientul nu este de acord cu o astfel de modificare a Termenilor și Condițiilor,
acesta are dreptul rezoluţioneze contractul în termen de 10 (zece) zile de la data primirii notificării
9
referitoare la modificările intervenite. În cazul în care Clientul nu rezoluţioneze contractul în termenul
specificat, se va considera că a fost de acord cu schimbarea Termenilor și Condițiilor, fără rezerve.
3. În cazul în care există difereţe între forma Termeniilor și Condițiilor în vigoare la data plasării
comenzii şi forma Termeniilor și Condițiilor în vigoare la momentul expedierii acesteia, vor prevala
Termenii și Condițiile în forma în vigoare la data expedierii comenzii către Client, cu excepția cazului în
care, între părţi, se convine în mod expres altfel.
4. Raporturile juridice și eventualele litigii care decurg din negocierea, încheierea, interpretarea,
executarea sau încetarea Contractului de cumpărare între HYVA și Client sunt reglementate de legea
româ. Limba contractuală este limba româ. Soluționarea oricărui litigiu va fi de competența
instanțelor din România, în circumscripția cărora se află sediul social al companiei HYVA ROMANIA
S.R.L.. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului, conform reglementărilor legale, generale și
obligatorii.